Kirjoittajan ohjeet

Jamk Arena välittää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tuotettua, tutkittua ja uutta tietoa. Jamk Arenalla julkaistaan yleistajuisia, suurelle yleisölle suunnattuja artikkeleja (Jamk Arena Public) sekä ammatillisia artikkeleja (Jamk Arena Pro). Voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Jamk Arenan kirjoittajat ovat pääsääntöisesti Jamkin henkilökuntaan kuuluvia asiantuntijoita ja opiskelijoita. Artikkeleissa voi olla mukana Jamkin ulkopuolisia asiantuntijoita, mutta käsikirjoituksen hyväksymisen perusteena on, että vähintään yksi kirjoittajista kuuluu Jamkin henkilökuntaan. Julkaisemme myös Jamkin opiskelijoiden kirjoittamia, laadukkaita kirjoituksia harkinnan mukaan. Opiskelijoiden kirjoittamat artikkelit eivät kuitenkaan kuulu OKM:n julkaisutiedonkeruun piiriin.

Ehdota julkaisusi yhteyteen avainsanoja, jotka ovat asian käsittelyn kannalta vakiintuneita käsitteitä. Asiasanojen käytettävää muotoa varten käytä Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO).

Tarkemmat ohjeet kirjoittajalle ovat Jamkin intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Yleistajuiset artikkelit

Yleistajuisilla julkaisuilla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle ja joiden sisällön ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan. Yleistajuisissa artikkeleissa kieli on hyvä pitää yleistajuisena ja vältettävä ammattislangia tai -kieltä.

Ohjepituus yleistajuiselle artikkelille Jamk Arenassa on noin 3 000–6 000 merkkiä, ml. välilyönnit, pl. lähdeluettelo. Ohjepituus ei ole mikään ehdoton, vaan tarvittaessa teksti voi olla lyhyempi tai pidempi.

Ammatilliset artikkelit

Ammatillisella julkaisulla tarkoitetaan julkaisuja, jotka levittävät tutkimukseen ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa ammattiyhteisön käyttöön. Ammatillisten julkaisujen pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua, joka soveltaa tietoa käytännön työssään.

Ohjepituus ammatilliselle artikkelille on noin 5 000–10 000 merkkiä, ml. välilyönnit, pl. lähdeluettelo. Tarvittaessa kirjoitus voi olla myös ohjepituutta laajempi.

Podcastit ja videot

Podcastit ja videot julkaistaan Jamk Arenalla upotuksena esimerkiksi YouTubesta, Panoptosta, Soundcloudista tai Spotifysta, mikäli ne täyttävät julkaisutiedonkeruun kriteerit. Julkaisutiedonkeruun vuoksi videot ja podcastit tulee julkaista Jamkin ylläpitämillä kanavilla, joilla on oma toimituskunta.

Toimitusprosessi

Toimita julkaisusi kuvineen ym. liitetiedostoineen sähköpostilla arena@jamk.fi.

Kaikki Jamk Arenalla julkaistavat julkaisut käyvät toimituskunnan arvioitavana. Saat palautetta toimituskunnalta julkaisustasi ja voit palautteen pohjalta muokata julkaisuasi. Saat palautetta ja korjausehdotuksia myös kieliasusta.

Toimituskunta ilmoittaa, kun julkaisusi on julkaistu ja hoitaa artikkelien ilmoittamisen JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalveluun. Podcastien ja videoiden osalta vastuu tietojen tallentamiseen JUSTUS-tallennuspalveluun on tekijällä itsellään.

Toimituskunnalla on myös oikeus päättää olla julkaisematta julkaisua.

Tarkemmat ohjeet kirjoittajalle ja tietoa toimitusprosessista Jamkin intranetissä (vaatii kirjautumisen).