Yhteiskunta ja ilmiöt

Artikkeleita yhteiskunnallisista aiheista ja ajankohtaisista ilmiöistä.

Monitekeminen, tietotulva, muistikuorma, häly, päätökset, keskeytykset ja epävarmuuden tunteet. Edellä mainitun tapaiset tekijät kuormittavat työssä ja vaikeuttavat aivotyöskentelyämme. Ne ovat yhteydessä korkeampaan uupumukseen ja stressitasoon sekä matalampaan itsearvioituun työn tuottavuuteen.…

Arena Pro

Nainen jolla virtuaalilasit päässä.
Nainen tietokoneen ääressä käsissään tekstipapereita, näytöllä lisää teksti. Kuva on kuvattu yläviistosta.

Arena Public

17.1.2024

Tee osaamisesi näkyväksi julkaisemalla

17.1.2024
Yhteiskunta ja ilmiöt

Oman osaamisen ja asiantuntijuuden näkyväksi tekemiseen monipuolinen julkaiseminen on hyvä tapa. Julkaisemalla voi jakaa uutta tietoa ja osaamistaan muille. 

Graafisia kuvioita, jotka kuvaavat erilaisia käyriä.

Arena Pro

19.12.2023

Tilastotieteilijän työkalupakissa maksuttomuus ja monipuolisuus R-ohjelman valtteina

19.12.2023
Yhteiskunta ja ilmiöt

Tilastoasiantuntijan tehtävässä vaaditaan monipuolista osaamista – tyypillisiä toiveita ovat aineistoista piirretyt teemakartat, tunnuslukutaulukoiden laskeminen ja tutkimusten tilastoanalyysit, joiden menetelmien kirjoa vain tutkijan mielikuvitus rajoittaa.

Nainen keskittyneenä tietokoneen äärellä. Taustalla kaksi muuta henkilöä.

Arena Public

7.12.2023

Kenelle viestit asiantuntija?

7.12.2023
Yhteiskunta ja ilmiöt

Asiantuntijaviestinnän kriittisiä, ennakkoon arvioitavia kysymyksiä ovat muun muassa julkaistavan tiedon laajuus, tiedon avoimuus ja löydettävyys, käytetty kieli ja aiheen relevanssi. Vastaa siis itsellesi kysymykseen, mikä asia on artikkelissasi todella tärkeää ja mihin tällä tiedolla haluat vaikuttaa

kuvassa ihmistä muistuttava robotti värillisellä taustalla

Arena Pro

23.11.2023

Tiedonhaku, tekoäly ja suuret kielimallit

23.11.2023
Teknologia ja teollisuus Yhteiskunta ja ilmiöt

Sen sijaan, että voisimme sanoa kielimalleista jotain kaikkialle sopivaa ja yleispätevää (tai varsinkaan tekoälystä sen kaikessa laajuudessaan), meidän on hyvä pohtia, mitä kielimallit tarkoittavat eri toiminnan osa-alueilla. Tässä artikkelissa haluan keskittyä nimenomaan tapaamme hakea ja käsitellä netissä olevaa tietoa, ja miten suuret kielimallit kenties vaikuttavat tapojemme taustalla vaikuttaviin tiedonhaun käsityksiin ja kriittiseen lukutaitoon.

Nainen kirjoittaa toisella kädellä vihkoon, toinen käsi hakee tietokoneen näppäimistöä.

Arena Public

23.11.2023

Jamk Arena oman asiantuntijuutesi areenana

23.11.2023
Yhteiskunta ja ilmiöt

Asiantuntijaviestintä on oma tyylilajinsa. Jamk Arena on matalan kynnyksen julkaisukanava, joka keskittyy välittämään korkeakoulun henkilökunnan asiantuntija-artikkeleita. Julkaisemalla joko suurelle yleisölle suunnattuja yleistajuisia tai asiantuntijaryhmille kohdennettuja ammatillisia artikkeleita henkilökunnalla on mahdollisuus profiloitua alansa vaikuttajana. Asiantuntijaviestintä on työnantajaorganisaation vaikuttavaa ja näkyvää toimintaa.