Koulutus ja oppiminen

Artikkeleita koulutuksesta, oppimisesta ja pedagogiikasta.

Vuosien varrella yhteiskunta on kokenut merkittäviä vahinkoja huonosti hoidetun tieto- ja viestintäteknisen infrastruktuurin seurauksena. Näitä vahinkoja on ilmennyt korkeakouluissa (Savonia-AMK, 2022), ammattiopistoissa (Etelä-Savon ammattiopisto, 2023), sairaanhoitopiireissä, kunnissa (Yle, 2019), yksityisissä…

Arena Public

Nuoria kävelemässä yhdessä nauraen.

Arena Pro

1.2.2024

Liikkumalla yhteisöllisyyttä oppilaitoksiin

1.2.2024
Koulutus ja oppiminen Terveys ja hyvinvointi

Monet opiskelijat kokevat yhteenkuulumattomuuden tunnetta, yksinäisyyttä ja sosiaalista ahdistuneisuutta. Lisäksi merkittävä osa opiskelijoista liikkuu terveyden kannalta liian vähän. Liikkuminen on yksi keino tukea opiskelijoiden mielen hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, fyysistä terveyttä ja oppimista. Kun samanaikaisesti edistetään yhteisöllisyyttä ja liikkumista, pitää pohtia tarkasti, mikä on paras toimintatapa eri kohderyhmille.

Ihmishahmon käsien päällä graafisia symboleja ja teksti coaching

Arena Public

31.1.2024

Avaimia tekoälyn yritysvalmennukseen

31.1.2024
Koulutus ja oppiminen Teknologia ja teollisuus

Tässä artikkelissa avaamme yritysvalmennusten teemaa ja sitä, miten sen voi rakentaa valmennuspolku-malliksi. aiADDVA-projektissa toteutettiin tekoälyvalmennuksia yrityksille tavoitteena vahvistaa yritysten tekoälyosaamista. Yritykset tunnistivatkin tekoälyn kehittämistarpeen ja pystyivät hyötymään erityisesti käytännönläheisistä tehtävistä. Artikkelissa käsitellään yritysvalmennuksen kokonaisuutta ja valmennuspolkua kehittämisen mallina. Artikkelin loppuosassa esitellään valmentajien kokemuksia ja kehittämisideoita yritysvalmennuksiin.

Kolme ihmistä seisoo keskellä kuva. Keskimmäinen katsoo kameraan ja hymyilee niin, että silmät menevät kiinni. Tausta on yksivärinen kellertävä.

Arena Public

30.1.2024

Digivisio 2030 – tavoitteellisesti kohti tulevaisuutta

30.1.2024
Koulutus ja oppiminen

Digivisio 2030 on korkeakoulujen yhteinen hanke, jossa kehitetään jatkuvaan oppimiseen liittyviä yhteisiä palveluja sekä pedagogiikkaa. Jamk toimii aktiivisesti Digivisiossa ja on täsmentänyt omia tavoitteitaan suhteessa Digivisioon.

Kaksi naista fläppitaulun vieressä kasvot kameraan. Kaksi hahmoa etualalle selin.

Arena Public

19.12.2023

Uudistuva opinto-ohjaajankoulutus – määräaikaisarviointi vahvisti kehittämisen suuntaa

19.12.2023
Koulutus ja oppiminen

Opinto-ohjaajankoulutuksen kehittäminen vaatii yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten analysointia ja työelämän osaamistarpeiden tunnistamista sekä koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointia. Yhtenä tärkeänä kehitystyökaluna toimivat määräaikaisarvioinnit.

Nainen opettaa aikuisopiskelijoita

Arena Pro

14.12.2023

Maahan muuttaneet opettajat urasuunnittelutaitojaan ja opettajuuttaan kehittämässä

14.12.2023
Koulutus ja oppiminen

Opettajaksi Suomessa - OSU -projekti on tarjonnut opettajille pätevöittäviä opintoja sekä uraohjausta ja työllistymisen tukea, jotka helpottavat opettajan polkua työelämään Suomessa.

Mies istuu luontomaisemassa ja katsoo tietokonetta. Vieressä teltta.

Arena Public

5.12.2023

5,6 miljoona sivulatausta vuodessa – ristiinopiskelua CampusOnlinen kautta

5.12.2023
Koulutus ja oppiminen

Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä monella tavalla, on yhteisiä hankkeita, erilaisia yhteistyöfoorumeita ja verkostoja sekä opetukseen liittyvää yhteistyötä. Yhteistyö myös kantaa hedelmää, tästä on yhtenä osoituksena suosio, jonka ammattikorkeakoulujen välinen ristiinopiskelu on saavuttanut.

Opiskelija tekee muistiinpanoja

Arena Public

4.12.2023

Yleisimmät tuen tarpeet ja tukipalvelut kieli- ja viestintäopinnoissa

4.12.2023
Koulutus ja oppiminen

Opiskelijoilla voi olla monenlaisia haasteita ja tuen tarpeita liittyen kieli- ja viestintäopintoihin. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin haasteiden kanssa. Kielikeskus tarjoaa opiskelijalle monenlaisia tukipalveluita kieliopintoihin.

Arena Public

23.11.2023

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen korkeakouluissa – opettajan tehtävä? 

23.11.2023
Koulutus ja oppiminen Terveys ja hyvinvointi

Hyvä opetus ja helposti lähestyttävät opettajat ovat perusedellytyksiä opiskelijan hyvinvoinnille. Voidakseen paremmin tarjota eväitä opiskelijoiden hyvinvointiin, olisi myös opettajien voitava hyvin.