Koulutus ja oppiminen

Artikkeleita koulutuksesta, oppimisesta ja pedagogiikasta.

Liikkumisen myönteinen vaikutus oppimiseen välittyy oppimiseen liittyvien tunteiden ja kiinnittymisen kautta Liikkumisen myönteinen vaikutus oppimiseen voi välittyä usean eri tekijän kautta (Singh ym. 2019, Tomporowski & Qasi, 2020). Oppitunnin aikaisen…

Arena Pro

Kaksi naista fläppitaulun vieressä kasvot kameraan. Kaksi hahmoa etualalle selin.

Arena Public

19.12.2023

Uudistuva opinto-ohjaajankoulutus – määräaikaisarviointi vahvisti kehittämisen suuntaa

19.12.2023
Koulutus ja oppiminen

Opinto-ohjaajankoulutuksen kehittäminen vaatii yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten analysointia ja työelämän osaamistarpeiden tunnistamista sekä koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointia. Yhtenä tärkeänä kehitystyökaluna toimivat määräaikaisarvioinnit.

Nainen opettaa aikuisopiskelijoita

Arena Pro

14.12.2023

Maahan muuttaneet opettajat urasuunnittelutaitojaan ja opettajuuttaan kehittämässä

14.12.2023
Koulutus ja oppiminen

Opettajaksi Suomessa - OSU -projekti on tarjonnut opettajille pätevöittäviä opintoja sekä uraohjausta ja työllistymisen tukea, jotka helpottavat opettajan polkua työelämään Suomessa.

Mies istuu luontomaisemassa ja katsoo tietokonetta. Vieressä teltta.

Arena Public

5.12.2023

5,6 miljoona sivulatausta vuodessa – ristiinopiskelua CampusOnlinen kautta

5.12.2023
Koulutus ja oppiminen

Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä monella tavalla, on yhteisiä hankkeita, erilaisia yhteistyöfoorumeita ja verkostoja sekä opetukseen liittyvää yhteistyötä. Yhteistyö myös kantaa hedelmää, tästä on yhtenä osoituksena suosio, jonka ammattikorkeakoulujen välinen ristiinopiskelu on saavuttanut.

Opiskelija tekee muistiinpanoja

Arena Public

4.12.2023

Yleisimmät tuen tarpeet ja tukipalvelut kieli- ja viestintäopinnoissa

4.12.2023
Koulutus ja oppiminen

Opiskelijoilla voi olla monenlaisia haasteita ja tuen tarpeita liittyen kieli- ja viestintäopintoihin. Opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin haasteiden kanssa. Kielikeskus tarjoaa opiskelijalle monenlaisia tukipalveluita kieliopintoihin.

Arena Public

23.11.2023

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen korkeakouluissa – opettajan tehtävä? 

23.11.2023
Koulutus ja oppiminen Terveys ja hyvinvointi

Hyvä opetus ja helposti lähestyttävät opettajat ovat perusedellytyksiä opiskelijan hyvinvoinnille. Voidakseen paremmin tarjota eväitä opiskelijoiden hyvinvointiin, olisi myös opettajien voitava hyvin.