Jamk Arena

Jamk Arena kokoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisut ja asiantuntijoiden osaamisen yleistajuisina artikkeleina Jamk Arena Publicissa ja ammatillisina artikkeleina Jamk Arena Prossa. Antoisia lukuhetkiä!

Uudet tuulet puhaltavat oppimisen ja opetuksen areenalla. Tekoälysovellusten tuleminen kaikkien saataville merkitsee myös koulutuksessa perustavanlaatuista muutosta, joka vaatii tarkastelemaan sekä oppimista että opetusta täysin uudella tavalla, myös AMK- ja YAMK-opinnäytetyön osalta.

Arena Pro

tekoälyn laatima kuva tietokoneesta, josta nousee puu,
Käsi mobiililaitteen päällä, lukkokuvake ja terveydenhuoltoon liittyviä kuvakkeita ympärillä

Arena Pro

2.7.2024

Sote-ammattilaisten kyberturvallisella toiminnalla varmistetaan asiakas- ja potilasturvallisuutta 

2.7.2024
Teknologia ja teollisuus Terveys ja hyvinvointi

Sosiaali- ja terveysalaan kohdistuvat kyberhyökkäykset ovat lisääntyneet. Sote-ammattilaisilla on tärkeä rooli kyberturvallisuuden varmistamisessa – vastuu ei ole vain tietohallinnolla. Kyberturvallisen sote-arjen vahvistamiseksi tarvitaan sekä osaamista että yhteistyötä.

Miehen käsi sammalen päällä metsässä.

Arena Public

25.6.2024

Luonto – ystävä ja opettaja

25.6.2024
Terveys ja hyvinvointi Ympäristö ja kestävyys

Luonto tarjoaa ihmiselle enemmän kuin pelkkiä kauniita maisemia. Luonnossa voi aistia ja kokea: nähdä, kuulla, tuntea. Voimme toimia luonnon kanssa yhdessä tai antaa luonnon toimia ympärillämme ja vain olla osana sitä.

Mies pitää käsissään älypuhelinta

Arena Public

24.6.2024

Kuntoutuksen tekoälyn ensimmäiset askeleet maailmalla

24.6.2024
Teknologia ja teollisuus Terveys ja hyvinvointi

AIRe Platformin prototestaustyöpajat ovat osa innovaatioprojektia, jonka tavoitteena on kehittää älykäs ja ihmiskeskeinen monialaisen kuntoutuksen digitaalinen palvelualusta.

Kuvan keskelle yhteen tuodut kädet ja taustalla pöydällä rakennus- ja arkkitehtuurialaan liittyviä tarvikkeita, kuten kypärä, laskin, vatupassi ja kannettava tietokone.

Arena Public

19.6.2024

Kansainväliset osaajat ja monimuotoisuuden voima työyhteisöissä

19.6.2024
Liiketoiminta ja talous Yhteiskunta ja ilmiöt

Monikieliset ja -kulttuuriset työyhteisöt ovat tulevaisuutta ja tätä päivää. Miten voisimme pienin teoin hyödyntää monimuotoisuuden potentiaalia edistämään liiketoimintaa, kasvua ja hyvinvointia työpaikoilla?

Kengän kärjet ja kärkien edessä nuolet vasemmalle ja oikealla sekä kysymysmerkkejä

Arena Pro

13.6.2024

Toivokeskeinen työote maahanmuuttajataustaisen työnhakijan uraohjauksessa

13.6.2024
Yhteiskunta ja ilmiöt

Maahanmuuttajataustaisilla työnhakijoilla työllistymisen prosessit ovat usein hitaita. Työllistyminen ja kielen oppiminen voi olla haasteellista, ja se vaikuttaa myös työnhakijan itsetuntoon. Siksi toivoa ylläpitävä uraohjauksen työote on tärkeä. Työllistymistä edistettäessä ja tuettaessa keskeistä on asiakkaan osallisuus oman työnhaun prosessinsa edistämisessä

Arena Pro

13.6.2024

Liikkuvat matematiikan oppitunnit tukevat oppimiseen kiinnittymistä sekä oppimiseen liittyviä tunteita ja asenteita

13.6.2024
Koulutus ja oppiminen Terveys ja hyvinvointi

Liikkuvaa matikkaa -tutkimuksen perusteella liikkumisen lisääminen oppitunneille vaikuttaa positiivisesti oppilaiden tunneperäiseen ja sosiaaliseen kiinnittymiseen sekä oppimiseen liittyviin tunteisiin ja asenteisiin, kun oppijoiden motorinen taitotaso huomioidaan.

Vasemmalta oikealle suuntautuva osittain läpinäkyviä nuolia ja kimalluksia tummalla taustalla. Useita 0- ja 1-numeroista muodostuvia jonoja nuolien suunnassa.

Arena Pro

12.6.2024

Ketterästi data-analytiikan ja tekoälyn Proof-of-Concept (PoC) -ratkaisu

12.6.2024
Teknologia ja teollisuus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa on useamman vuoden ajan tehty datapohjaisia Proof-of-Concept (PoC) -ratkaisuita sekä tekoälyyn että data-analytiikkaan. CRISP-DM-malliin perustuva toimintatapa on kehittynyt hankkeiden aikana, joissa on tehty kymmeniä PoC-ratkaisuita eri toimialoille ja erilaiseen dataan. Tässä artikkelissa esitellään hyviä käytänteitä ja tapoja datapohjautuvien PoC-ratkaisuiden läpiviemiseksi.

Viljapeltojen välissä hiekkatiellä kulkeva iäkäs henkilö ja koira takaa kuvattuna. Henkilö kävelee kohti taustalla näkyvää tuulivoimalaa.

Arena Public

12.6.2024

Ilmastotekoja yhteistyöllä

12.6.2024
Yhteiskunta ja ilmiöt Ympäristö ja kestävyys

Maankäyttösektorille, johon muun muassa maa- ja metsätalous kuuluvat, kohdistuu Suomen kansallisessa ilmastopolitiikassa paljon paineita.

Ihmisiä liikkumassa lähiluonnossa syksyisessä metsässä

Arena Pro

11.6.2024

Lähiluontoa ja luonnon äänimaisemia on vaalittava

11.6.2024
Terveys ja hyvinvointi Ympäristö ja kestävyys

Luonnossa liikkumisen terveyshyödyt ovat laajasti tiedossa. Luonnonvarakeskus onkin esittänyt toiveen alueellisista ja monitahoisista luontoterveysohjelmista, jotta suomalaisia kannustettaisiin omatoimisesti liikkumaan enemmän luonnossa. Kiinnostavan näkökulman tarjoavat luonnossa liikkumiseen integroitavat taidemenetelmät.

Mies ja nainen luonnossa, joiden reppuselässä on lapsi.

Arena Public

11.6.2024

Ryhmämuotoista perheiden liikuntaneuvontaa liikuntapalveluiden ja seurakunnan yhteistyönä Imatralla

11.6.2024
Terveys ja hyvinvointi

Imatralla on kehitetty ainutlaatuinen ryhmämuotoinen perheliikuntaneuvonta, joka on syntynyt kaupungin liikuntapalveluiden ja seurakunnan välisestä yhteistyöstä. Toimivan yhteistyön kautta perheiden liikuntaneuvonta on nykyisin vakiintunut palvelu.