Jamk Arena

Jamk Arena kokoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisut ja asiantuntijoiden osaamisen yleistajuisina artikkeleina Jamk Arena Publicissa ja ammatillisina artikkeleina Jamk Arena Prossa. Antoisia lukuhetkiä!

Uudet tuulet puhaltavat oppimisen ja opetuksen areenalla. Tekoälysovellusten tuleminen kaikkien saataville merkitsee myös koulutuksessa perustavanlaatuista muutosta, joka vaatii tarkastelemaan sekä oppimista että opetusta täysin uudella tavalla, myös AMK- ja YAMK-opinnäytetyön osalta.

Arena Pro

tekoälyn laatima kuva tietokoneesta, josta nousee puu,
Värikkäitä maalattuja ihmisten silhuetteja

Arena Pro

19.4.2024

Naisten ja miesten määrä suomalaisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen johtotehtävissä

19.4.2024
Terveys ja hyvinvointi

Naisten osuus urheilujärjestöjen johtotehtävissä on lähestymässä sitä rajaa, mitä Suomen Liikunta ja Urheilu neljännesvuosisata sitten tavoitteli.

Arena Public

17.4.2024

Valtionavustukset paikallisille hankkeille ovat auttaneet pitkäjänteisessä Liikkuvat-toiminnan suunnittelussa

17.4.2024
Terveys ja hyvinvointi Yhteiskunta ja ilmiöt

Liikkuvat-toiminnan paikallista toimeenpanoa on tuettu valtionavustuksilla, joiden myöntämistä on ohjannut vuoden 2018 selonteko liikuntapolitiikasta. Pitkäjänteinen tuki on koettu hankkeiden toteutuksessa hyödylliseksi.

tekoälyn laatima kuva tietokoneesta, josta nousee puu,

Arena Pro

12.4.2024

Näkökulmia tekoälyn hyödyntämiseen opinnäytetyössä

12.4.2024
Koulutus ja oppiminen

Uudet tuulet puhaltavat oppimisen ja opetuksen areenalla. Tekoälysovellusten tuleminen kaikkien saataville merkitsee myös koulutuksessa perustavanlaatuista muutosta, joka vaatii tarkastelemaan sekä oppimista että opetusta täysin uudella tavalla, myös AMK- ja YAMK-opinnäytetyön osalta.

Lapsi roikkuu pää alaspäin kiipeilytelineen verkossa. Taustalla kesäisen vihreää pensasaitaa.

Arena Public

9.4.2024

Varhaiskasvatus perheiden liikkumisen tukena Kirkkonummella

9.4.2024
Terveys ja hyvinvointi

Kirkkonummella perheille tarjotaan tukea liikkumiseen varhaiskasvatuksessa tehtävän motoristen taitojen havainnoinnin avulla. Systemaattinen toimintamalli tarjoaa sekä perhekohtaista liikuntaneuvontaa että tukea liikkumisen huomioimiseen osana varhaiskasvatuksen arkea.

Arena Pro

20.3.2024

Python-ohjelmointikielen käyttö liiketoimintatiedon visualisointiin

20.3.2024
Liiketoiminta ja talous Teknologia ja teollisuus

Low-code ja no-code -työkalut ovat kasvattaneet suosiotaan liiketoimintatiedon visualisoinnissa. Power BI:n tai Tableaun tyyppiset työkalut sisältävät kuitenkin rajoitteita, minkä vuoksi esimerkiksi Python-ohjelmointikieleen perustuva, räätälöitävä ratkaisu voi olla houkutteleva vaihtoehto BI-tiedon visualisointiin.

Digitaalinen kirja, josta nousee dataa sinisen ja pinkin sävyillä

Arena Public

14.3.2024

Johdatus suurten kielimallien hyödyntämiseen – generatiivisen tekoälyn vaikutus opetukseen

14.3.2024
Koulutus ja oppiminen Teknologia ja teollisuus

Suuret kielimallit muuttavat maailmaa – asiakaskokemuksen parantaminen, työtehtävien tehostaminen, sisällön tuottaminen ja liiketoiminnan kehittäminen: muutamia esimerkkejä generatiivisen tekoälyn vaikutuksista yhteiskuntaan, joiden ennustetaan olevan saman tyyppiset kuin teollisella vallankumouksella.

Arena Public

14.3.2024

Täydennyskoulutusta ohjaajien muuttuviin osaamistarpeisiin

14.3.2024
Koulutus ja oppiminen

Ohjausalan ammattilaisten osaamistarpeissa korostuvat monet yhteiskunnalliset teemat kuten digitalisaatio, kestävä kehitys ja yhdenvertaisuus. Tässä artikkelissa tarkastellaan KEHA-keskuksen ja Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutuskokonaisuutta, jossa ohjauskoulutusten sisältöä on kehitetty vastaamaan näitä ohjauksen monimuotoistuvia osaamistarpeita.

Arena Public

12.3.2024

Viljelijältä vaaditaan digiloikka vihreän siirtymän viidakossa

12.3.2024
Teknologia ja teollisuus

Digitalisaatio muuttaa toimintaympäristöä alalla kuin alalla, myös maataloudessa. Digitalisaation lisääntyminen kannustaa, ja osin myös pakottaa, viljelijän käyttämään uusia laitteita ja järjestelmiä.