Jamk Arena

Jamk Arena kokoaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisut ja asiantuntijoiden osaamisen yleistajuisina artikkeleina Jamk Arena Publicissa ja ammatillisina artikkeleina Jamk Arena Prossa. Antoisia lukuhetkiä!

Uudet tuulet puhaltavat oppimisen ja opetuksen areenalla. Tekoälysovellusten tuleminen kaikkien saataville merkitsee myös koulutuksessa perustavanlaatuista muutosta, joka vaatii tarkastelemaan sekä oppimista että opetusta täysin uudella tavalla, myös AMK- ja YAMK-opinnäytetyön osalta.

Arena Pro

tekoälyn laatima kuva tietokoneesta, josta nousee puu,
Ihmisiä kokouspöydän ympärillä. Yksi mies seisoo näytön vieressä ja osoittaa kuvaa,

Arena Public

20.5.2024

Korkeakouluverkostot kuntoutuksen kehittäjinä

20.5.2024
Terveys ja hyvinvointi

Kuntoutus on alihyödynnetty osa sotepalveluita, sillä sen hyötyjä ja mahdollisuuksia ei tunnisteta yhteiskunnassa riittävän laaja-alaisesti. Verkostojen yhteistyöllä nostetaan kuntoutuksen näkyvyyttä osana yhteiskunnallista keskustelua.

Piirretty kuva, jossa i-kirjan. Toinen miespuolinen hahmo työntää kirjaimen alaosaa pystyyn, toinen mieshahmo roikkuu ilmassa pidelleen i:n pistettä.

Arena Public

17.5.2024

Kuntien liikuntapolitiikka murroksessa

17.5.2024
Terveys ja hyvinvointi

Kuntien liikuntapolitiikan toimintaympäristö on muutoksessa. Ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamisessa tiedolla johtamisen tarve on lisääntynyt, mutta tiedon jakamisen ja tuottamisen muodot hakevat vielä paikkaansa.

Kaupunkisuunnittelukartta, jossa puiden, talojen, teiden ja vesistöjen kohokuvioita ja eri värejä. Lyijykynän pää osoittaa karttaa

Arena Public

14.5.2024

Ammattikorkeakoulu kunnallisen kehittämisalustan toteuttajana ja liikuntapaikan rakennuttajana

14.5.2024
Terveys ja hyvinvointi Yhteiskunta ja ilmiöt

Ammattikorkeakouluilla on lakisääteisiä tehtäviä, joista aluekehityksen edistäminen on yksi. Koulujen taustayhtiöiden omistajilla eli yleensä sijaintikaupungeilla on omia paikallisia kehittämistavoitteitaan. Tässä artikkelissa tarkastelen niiden limittymistä ja yhteensovittamista Mikkelin Saimaa Stadiumin tapauksessa. Kirjoitus perustuu kokemuksiin Kalevankangas Active Life -kehittämisalustan ohjausryhmän jäsenenä.

Kaksi henkilöä seisoo katsoen toisiaan ja osoittavat muistilehtiöön kirjoitettua tekstiä.

Arena Public

10.5.2024

Projektien taloushallinto Jamkissa – monitasoisilla tiimeillä yhteiseen tavoitteeseen

10.5.2024
Liiketoiminta ja talous

Saatamme tehdä kotitaloutemme ostoksia pitkäjänteisesti suunnitellen, jotta hankintoihin käytettävissä olevat eurot riittäisivät kaikkeen tarpeelliseen. Samantyyppistä suunnittelua ja rahankäytön seurantaa tarvitaan projektityössä.

Tekoälyllä tehty kuvituskuva, jossa opiskelija istuu saippuakuplan sisällä k ompassin päällä

Arena Public

8.5.2024

Oppimisanalytiikasta apua opiskelijan palautteen kaipuuseen

8.5.2024
Koulutus ja oppiminen Teknologia ja teollisuus

Koulutuksen digitalisaatio mahdollistaa, mutta myös vaatii. Oppimisanalytiikka on kuin kaikuluotain tai GPS-paikannin kapteenille. Se paikantaa oppimisen sykkeen opettajalle sekä opiskelijalle.

Kaksi piirrettyä ihmishahmoa, joita ympäröi erilaisia työtehtäviä kuvaavia graafisia kuvia: lamppu, kännykkä, kansioita, greefja, puhekuplia, kahvikuppi, kirjekuori ja @-merkki.

Arena Public

7.5.2024

Ei nimike työtä pahenna – vai pahentaako?

7.5.2024
Liiketoiminta ja talous Yhteiskunta ja ilmiöt

Artikkelissa pohditaan sihteeri-nimikkeen kautta tittelin luomaa viestiä sekä sitä, onko työn murroksen myötä joidenkin tehtävänimikkeiden parasta ennen -päiväys umpeutunut aikoja sitten.

Nuoria naisia seisomassa luokkahuoneessa pareittain. Leikkivät käsillä reaktioleikkejä.

Arena Pro

29.4.2024

Liikkuminen osaksi oppituntia

29.4.2024
Koulutus ja oppiminen Terveys ja hyvinvointi

Liikkumisen lisääminen oppitunneille tauottaa paikallaanoloa, optimoi opiskelijoiden vireystilaa, motivoi ja auttaa keskittymään. Liikkumista voidaan lisätä oppitunneille monin tavoin. Tässä yhteydessä keskitytään muiden oppiaineiden kuin liikunnan oppitunteihin. 

Arena Pro

24.4.2024

Näkökulmia ammatillisten opettajien pedagogis-digitaaliseen osaamiseen

24.4.2024
Koulutus ja oppiminen

Työelämän digitalisointi ja sen tuomat muutokset, kuten esim. ihmisten ja teknologian välinen suhde, haastavat ammatillisia opettajia jatkuvaan taitojen ja osaamisen päivittämiseen. Kartoitimme ammatillisten opettajien pedagogis-digitaalisen osaamisen nykytilaa seitsemällä eri osa-alueella.

Värikkäitä maalattuja ihmisten silhuetteja

Arena Pro

19.4.2024

Naisten ja miesten määrä suomalaisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen johtotehtävissä

19.4.2024
Terveys ja hyvinvointi

Naisten osuus urheilujärjestöjen johtotehtävissä on lähestymässä sitä rajaa, mitä Suomen Liikunta ja Urheilu neljännesvuosisata sitten tavoitteli.

Arena Public

17.4.2024

Valtionavustukset paikallisille hankkeille ovat auttaneet pitkäjänteisessä Liikkuvat-toiminnan suunnittelussa

17.4.2024
Terveys ja hyvinvointi Yhteiskunta ja ilmiöt

Liikkuvat-toiminnan paikallista toimeenpanoa on tuettu valtionavustuksilla, joiden myöntämistä on ohjannut vuoden 2018 selonteko liikuntapolitiikasta. Pitkäjänteinen tuki on koettu hankkeiden toteutuksessa hyödylliseksi.