Arena Public
Käsi pinoaa päällekkäin multaan ympäristökuvakkein merkittyjä palikoita.

Menestyvät yritykset huolehtivat kumppaneidensa vastuullisuudesta

Teknologia ja teollisuus Ympäristö ja kestävyys

Yritykset joutuvat jatkossa huomioimaan myös yhteistyökumppaneidensa vastuullisuutta. Tästä huolimatta yhteistyökumppanit eivät ole rasite toiminnalle, vaan ne voivat jopa vauhdittaa kehitystä.

Logistiikkayritykset ja kuljetusliikkeet toimivat muiden yritysten tavoin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uudet vaatimukset ja odotukset haastavat perinteisiä toimintaperiaatteita, ja uudet teknologiat lupaavat tuottavuuden kasvua ja päästöjen vähentymistä. Vastuullisuus korostuu kaikessa toiminnassa.

Vastuullisuus on kannattavan ja kestävän yritystoiminnan peruskallio, mutta silti vastuullisuus nähdään ennemmin kulueränä kuin menestyksen mahdollistajana.

Arvoketjut eivät ole sattumankauppaa

Arvoketjujen päästöt huomioiva Scope3-luokittelu (ks. Greenhouse Gas Protocol, 2024) kääntää katseet yhä vahvemmin myös logistiikan toimintoihin, joilla on tärkeä osa yritysten arvoketjuissa. Arvoketjujen sijasta voisimme kuitenkin puhua kumppaneista ja verkostoista, sillä arvoketju ei muodostu ravintoketjun tapaan ”luonnollisesti” tai sattumalta. Arvoketju syntyy, kun tehdään tietoisia ja puntaroituja valintoja siitä, keiden kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.

Yritys on siis vastuussa myös kumppaneidensa vastuullisuudesta. Tästä huolimatta kumppaniverkostoa ei tule nähdä rasitteena, vaan kehittymisen vauhdittajana. Avoin tiedon jakaminen verkostoissa auttaa verkoston jäseniä kehittämään toimintaansa yhdessä. Avoimuus on vastuullisuuden perusehto, ja sen ohittaminen on riski, jota yhdenkään yrityksen ei ole enää varaa ottaa, jos tavoitteena on tehdä asiakkaita ja kumppaneita houkuttelevaa liiketoimintaa.

Vastuullinen yritys ei tarjoa palveluitaan kaikille

Verkostojen rakentamisessa on uskallettava tehdä rohkeammin valintoja. On uskallettava irtautua kumppaneista ja verkostoista, jotka eivät edistä yrityksen oman strategian ja arvojen toteuttamista. Lisäksi on uskallettava muotoilla palvelut toivottujen kumppaneiden tarpeisiin. Vastuullinen, strategiaansa toteuttava ja arvojensa mukaan toimiva yritys ei voi tarjota palveluitaan kaikille.

Tästä syystä niin pienten kuin suurtenkin logistiikka- ja kuljetuspalveluiden tuottajien on tärkeää löytää kumppaneikseen tulevaisuudesta samalla tavalla ajattelevien verkosto, joka mahdollistaa toimintojen kehittämisen kollektiivisesti. Samalla logistiikka- ja kuljetuspalveluiden tuottajien on päivitettävä aktiivisesti osaamistaan, jonka he voivat jakaa verkostossaan muille.

Ketkä pärjäävät kilpailussa?

Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen vaatii päättäväisyyden ja rohkeuden lisäksi uudenlaista osaamista, mutta valitettavan usein osaamisen kehittämiselle ei ole aikaa, ja asioihin tartutaan vasta, kun on pakko. Hyvää ja hyödyllistä koulutusta on tarjolla paljon, ja kumppaniverkostojen kuuleminen tarjoaa myös mahdollisuuden oppia uutta. Näihin mahdollisuuksiin on vain osattava tarttua.

Lähitulevaisuudessa näemme, mitkä yritykset ovat päivittäneet osaamistaan, oppineet vastuullisen johtamisen salat ja ovat löytäneet toimintaansa kehittävät verkostot. Ne menestyvät.