Teknologia ja teollisuus

Artikkeleita uusimman teknologian, sovellusten ja teollisuuden ympäriltä.

Sosiaali- ja terveysalan nopea teknologiakehitys ja palveluiden digitalisoituminen ovat tuoneet mukanaan monia hyötyjä. Näistä esimerkkeinä ovat sähköiset terveystiedot ja etähoitopalvelut, toiminnan tehokkuus ja hoidon laadun paraneminen (Jerry-Egemba, 2023). Digitalisaation kääntöpuolena…

Arena Pro

Käsi mobiililaitteen päällä, lukkokuvake ja terveydenhuoltoon liittyviä kuvakkeita ympärillä
Ihmishahmon käsien päällä graafisia symboleja ja teksti coaching

Arena Public

31.1.2024

Avaimia tekoälyn yritysvalmennukseen

31.1.2024
Koulutus ja oppiminen Teknologia ja teollisuus

Tässä artikkelissa avaamme yritysvalmennusten teemaa ja sitä, miten sen voi rakentaa valmennuspolku-malliksi. aiADDVA-projektissa toteutettiin tekoälyvalmennuksia yrityksille tavoitteena vahvistaa yritysten tekoälyosaamista. Yritykset tunnistivatkin tekoälyn kehittämistarpeen ja pystyivät hyötymään erityisesti käytännönläheisistä tehtävistä. Artikkelissa käsitellään yritysvalmennuksen kokonaisuutta ja valmennuspolkua kehittämisen mallina. Artikkelin loppuosassa esitellään valmentajien kokemuksia ja kehittämisideoita yritysvalmennuksiin.

Plasmakaaripurkaus kuvattuna tyhjiökammion ikkunasta. Plasma hehkuu kirkkaana, kun se lentää rengasmaisen anodin läpi.

Arena Public

15.1.2024

Timanttista pintaa

15.1.2024
Teknologia ja teollisuus

Helsingin yliopistossa professori Asko Anttilan johdolla kehitetyllä korkeaenergia-plasmatekniikalla on ratkaistu paksujen timanttipinnoitteiden kiinnipysyvyysongelmat. Kulutusta ja rasitusta kestäviä paksuja timanttipinnoitteita voidaan hyödyntää vaativissa teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa, esimerkkinä paperiteollisuuden anturit ja tekolonkkanivelet. Pinnoitteita on Helsingissä valmistettu ja tutkittu kokeellisesti n. 30 vuoden ajan. Nyt, tutkimusrahoituksen hiivuttua maailmalaajuisesti ainutlaatuiset pinnoituslaitteistot etsivät uutta kotia.

Graafisia kuvioita, jotka kuvaavat erilaisia käyriä.

Arena Pro

19.12.2023

Tilastotieteilijän työkalupakissa maksuttomuus ja monipuolisuus R-ohjelman valtteina

19.12.2023
Teknologia ja teollisuus Yhteiskunta ja ilmiöt

Tilastoasiantuntijan tehtävässä vaaditaan monipuolista osaamista – tyypillisiä toiveita ovat aineistoista piirretyt teemakartat, tunnuslukutaulukoiden laskeminen ja tutkimusten tilastoanalyysit, joiden menetelmien kirjoa vain tutkijan mielikuvitus rajoittaa.

Kaksi henkilöä kättelevät toisiaan. Vain toisen kasvot näkyvät hieman.

Arena Public

7.12.2023

Korkeakoulujen ja yritysten välillä kohtaamisongelma 

7.12.2023
Liiketoiminta ja talous Teknologia ja teollisuus

Yritysten ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä, mutta yrityksillä ei ole tietoa tarjolla olevista yhteistyömahdollisuuksista. Toisaalta ammattikorkeakoulut kokevat itsekin, ettei tarjonta ole helposti löydettävissä.​

Nainen kirjoittaa tietokoneella, kuvan päällä graafisia symboleja

Arena Public

23.11.2023

Onnistumisen edellytyksiä tekoälyn käyttöönottoon pk-yrityksissä

23.11.2023
Teknologia ja teollisuus

Tekoäly on valtava mahdollisuus valmistavan teollisuuden pk-yrityksille. Sen avulla voi esimerkiksi optimoida tuotannon prosesseja, parantaa laatua, asiakaskokemusta ja kilpailukykyä.

kaatuneita puita metsässä kuvattuna ilmasta

Arena Public

23.11.2023

Metsien myrskytuhojen tunnistusta tutkasatelliittikuvista

23.11.2023
Teknologia ja teollisuus Ympäristö ja kestävyys

Kovat myrskyt kaatavat puita metsissä, mikä aiheuttaa taloudellisia menetyksiä metsänomistajille. Kaatuneet puut on kerättävä pois pikimmiten, jotta niille on vielä mahdollista löytää hyötykäyttöä. Niiden jättäminen metsään voi myös aiheuttaa muita ongelmia, kuten tuholaisten leviämisen talousmetsään. Metsätuhoalueiden löytäminen voi kuitenkin olla ongelma. Metsänomistajat voivat käydä itse tarkastamassa omat metsänsä, mutta tämä on aina aikaa vievää ja työlästä.

Nainen puhuu kokouksessa toimiston kokoushuoneessa. Liikenainen tapaamassa toimistohenkilöstöään.

Arena Public

23.11.2023

Systeemisellä johtamisella hyviä tuloksia teollisuuden pk-yrityksissä

23.11.2023
Liiketoiminta ja talous Teknologia ja teollisuus

Teollisten pk-yritysten systeemiseen kehittämiseen panostaminen parantaa henkilöstökokemusta. Systeemisen johtamisen positiivista kierrettä synnyttämällä voidaan lisätä paitsi tuottavuutta, myös henkilöstön hyvinvointia.

kuvassa ihmistä muistuttava robotti värillisellä taustalla

Arena Pro

23.11.2023

Tiedonhaku, tekoäly ja suuret kielimallit

23.11.2023
Teknologia ja teollisuus Yhteiskunta ja ilmiöt

Sen sijaan, että voisimme sanoa kielimalleista jotain kaikkialle sopivaa ja yleispätevää (tai varsinkaan tekoälystä sen kaikessa laajuudessaan), meidän on hyvä pohtia, mitä kielimallit tarkoittavat eri toiminnan osa-alueilla. Tässä artikkelissa haluan keskittyä nimenomaan tapaamme hakea ja käsitellä netissä olevaa tietoa, ja miten suuret kielimallit kenties vaikuttavat tapojemme taustalla vaikuttaviin tiedonhaun käsityksiin ja kriittiseen lukutaitoon.