Arena Public
Miehen käsi sammalen päällä metsässä.

Kuva: Adobe Stock

Luonto – ystävä ja opettaja

Terveys ja hyvinvointi Ympäristö ja kestävyys

Luonto tarjoaa ihmiselle enemmän kuin pelkkiä kauniita maisemia. Luonnossa voi aistia ja kokea: nähdä, kuulla, tuntea. Voimme toimia luonnon kanssa yhdessä tai antaa luonnon toimia ympärillämme ja vain olla osana sitä.

Seuraavanlaisten mielikuvien avulla haluaisin johdatella sinut luontokokemuksen äärelle. Pohdi niitä lukiessa, mitä koet. Mitä ajatuksia, tunteita, aistimuksia tai kenties muistoja nämä luontokuvaukset herättävät?

Vihreä metsä halaa. Pieniä neulasia ripoteltu pehmentämään askellusta. Mietin, oliko tuo käki.

Loputon sini kaukaisuudessa, meri virtaa varpaiden väliin ja vajoan syvemmälle. Tuntuu kylmältä.

Saari, saari, saari. Kallio tukee jalkapohjia, mänty selkärankaa. Silkkiuikku.

Luonto voi olla kumppani, joka auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja ympärillämme olevaa maailmaa paremmin. Tutkimukset osoittavat, että luonnossa vietetty aika tukee sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia (Trøstrup ym., 2019; Twohig-Bennett & Jones, 2018). Esimerkiksi jo pelkästään luontoympäristölle altistumisen on havaittu vähentävän kortisolin eritystä sekä alentavan sykettä ja verenpainetta (Twohig-Bennett & Jones, 2018). Lyhyetkin hetket luonnossa voivat auttaa irrottautumaan arjen kiireestä ja palauttamaan sisäisen tasapainon. Luonto rauhoittaa ja virkistää. Tutkimuksemme on vahvistanut, että erityisiä hyötyjä voi saada, kun valitsee luontokohteeksi oman mielipaikan (Ratcliffe ym., 2024). Sellainen ympäristö elvyttää tehokkaimmin, jossa tuntuu erityisen hyvältä ja helpolta. Jollekin se on metsä, toiselle merenranta ja kolmannelle kallio järvimaisemalla.

Säännöllinen luontokontakti sekä henkilökohtainen kokemus yhteydestä luontoon nousevat merkityksellisiksi sekä hyvinvoinnin että myönteisten ympäristötekojen näkökulmasta (Martin ym., 2020). Luonnossa vietetty aika antaa uudenlaista perspektiiviä elämään ja syventää yhteyttä ympäristöömme. Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että vahvempi luontoyhteys on yhteydessä parempaan psykologiseen resilienssiin työikäisillä (Halttu, 2024). Hyvinvoiva ihminen on valmiimpi kohtaamaan elämän haasteet ja tekemään positiivisia muutoksia. Luontoyhteys motivoi toimimaan ympäristön hyväksi – ei pelkästään velvollisuudentunteesta, vaan aidosta halusta suojella sitä, mikä on meille tärkeää.

Hyvinvointia ja ympäristötekoja: luonto avuksi ympäristökriisien ratkaisemisessa

Elämme aikakautta, jossa ympäristökriisit, kuten ilmastonmuutos, haastavat miettimään uudelleen suhdettamme ympäristöön. Tunteemme ja kokemuksemme vaikuttavat sekä hyvinvointiimme että siihen, miten toimimme ja millaisia valintoja teemme (esim. Stanley ym., 2021). Vaikka moni tuntee ahdistusta ja epätoivoa ilmastonmuutoksen edessä, ovat nämä tunteet kenties valjastettavissa voimavaraksi. Ympäristökriisit voidaan kohdata uudella tavalla, kehittäen kokonaisvaltaisia interventioita, joissa huomioidaan ihmisten tunteet ja tarjotaan tukea uusien käyttäytymismallien omaksumiseen. Näin voimme parantaa samanaikaisesti sekä omaa että ympäristömme hyvinvointia.

Yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Muutos alkaa pienistä teoista, joiden kautta jokainen voi vaikuttaa. Kun ymmärrämme, miten oma hyvinvointimme ja ympäristön tila ovat kytköksissä toisiinsa, voimme löytää uusia tapoja elää kestävämmin. Pienet arjen valinnat, kuten työmatkan taittaminen pyörällä autoilun sijaan tai lounaalla kasvisruoan valitseminen tukevat terveellisiä elämäntapoja, mutta voivat myös kumuloitua merkittäviksi ympäristöteoiksi.

Tutkimuksemme on vaiheessa, jossa etsitään osallistujia LuoVa-ohjelmaan. Kuka tahansa omasta luontosuhteestaan, hyvinvointinsa edistämisestä sekä kestävistä vallinnoista kiinnostunut voi liittyä mukaan. Osallistujat pääsevät tutkimusmatkalle, jossa luonto toimii oppaana ja voimavarana. Annetaan luonnon inspiroida meitä uusiin oivalluksiin ja tekoihin, jotka hyödyttävät sekä omaa että ympäristön hyvinvointia.

Luonnostaan ToimiVa (LuoVa) -tutkimus

Luonnostaan ToimiVa (LuoVa) -tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka ympäristötunteet ja koettu luontoyhteys on yhteydessä ympäristöystävälliseen käyttäytymiseen. LuoVa -ohjelma kannustaa ihmisiä ottamaan luonnon osaksi arkeaan ja hyödyntämään sen voimaa hyvinvoinnin tukena. Tutkimuksen osallistujat saavat mahdollisuuden syventää luontoyhteyttään ja löytää uusia keinoja tukea sekä omaa että ympäristön hyvinvointia. LuoVa -ohjelma sisältää erilaisia läsnäolo-, luontoyhteys- ja ympäristövastuullisuusharjoituksia erilaisissa luontoympäristöissä koulutettujen terveysalan ammattilaisten ohjauksessa.

Tutkimuksen toteuttavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutti, Tampereen yliopisto sekä Surreyn yliopisto (UK). Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia.

Lisätietoa Luonnostaan toimiva (LuoVa) -tutkimuksesta ja ilmoittautumisesta löydät täältä Avautuu uuteen välilehteen