Arena Public
Lapsi ja mies nuotion äärellä laavulla.

Kuva: Jussi Judin / Liikkuva aikuinen

Perhekohtaista liikuntaneuvontaa Seinäjoella

Terveys ja hyvinvointi

Tahtotila ja kiinnostus perheille kohdennetun liikuntaneuvonnan kehittämiseksi on ilmeinen ja ideoita toimivista käytännöistä kaivataan. Seuraavassa esitellään kunnan liikuntapalveluiden ja hyvinvointialueen yhteistyönä toteutettu toimintatapa.

Perheille suunnattu liikuntaneuvonta on suhteellisen nuori palvelu Suomessa (Tuunanen & Koivuniemi 2024). Seinäjoen liikuntapalveluissa on pilotoitu prosessinomaista perheliikuntaneuvontaa yhdessä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja neuvolapalveluiden kanssa (Nortunen 2023). Perheiden liikuntaneuvonnan kehittäminen neuvoloiden kanssa on myös yksi hallitusohjelman kirjauksista (Vahva ja välittävä Suomi: Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023 2023).

Seinäjoella vuonna 2022 käynnistynyt pilotti kohdennettiin perheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Tavoitteena oli luoda palveluketju terveydenhuollosta kunnan liikuntaneuvontaan. Toiminta edistää perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien perheitä terveellisten elintapojen omaksumisessa sekä vahvistaen huoltajien kokemusta arjenhallinnasta. Terveydenhoitajilla on toiminnan myötä paikka, jonne ohjata perheitä, joilla on tarve kohdennetulle pitkäkestoiselle tuelle liikunnallisen elämäntavan omaksumiseksi.

Liikkuminen otetaan puheeksi neuvolassa

Neuvolatyöntekijät ovat ottaneet perheliikuntaneuvonnan myönteisesti vastaan. Terveydenhoitajat kohtaavat työssään suuren määrän lapsiperheitä ja voivat siten toimia liikkumisen puheeksiottajina. Puheeksioton tueksi he ovat saaneet koulutusta, tietoa perheliikuntaneuvonnasta sekä esitteen palvelusta.

Perheliikuntaneuvontaan ohjataan asiakasperheitä, joilla tunnistetaan tai jotka itse nostavat esille huolen elintapoihin (uni, ruokailutottumukset, runsas ruutuaika, passiivinen elämäntapa), yksinäisyyteen, arjen hallintaan, vähävaraisuuteen, harrastusten puutteeseen tai muuttoon uudelle paikkakunnalle liittyvistä haasteista.

Käytännössä terveydenhoitaja pyytää luvan perheeltä ja lähettää suojatulla sähköpostilla perheen yhteystiedot liikuntaneuvojalle, joka ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii tapaamisesta. Asiakasperheet voivat myös halutessaan ottaa itse yhteyttä neuvontaan.

Perheiden kanssa työskennellään monenlaisin menetelmin

Neuvonnan ensimmäisellä tapaamiskerralla tehdään alkukartoituskysely, jossa selvitetään perheen liikuntatottumukset, toiveet ja tavoitteet. Tapaamisten pituus vaihtelee 1−1,5 tunnin välillä. Neuvonnassa hyödynnetään motivoivaa haastattelua sekä hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvaa arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa (Kangasniemi & Kauravaara 2016), Neuvokas perhe -materiaaleja (Neuvokas perhe -materiaalit) sekä Seinäjoella itse rakennettuja liikunnallisia satukirjoja. Sovitut tapaamiset toteutuvat liikkumisen merkeissä tutustuen perheen lähiympäristöön, liikuntapaikkoihin tai paikalliseen liikuntatoimintaan.

Neuvontaprosessin aikana perhe saa kotiohjeita ja -tehtäviä. Tapaamisten välissä perheeseen ollaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla ja käydään läpi kuulumisia. Prosessin lopputapaaminen toteutetaan aina kasvotusten ja siinä käydään läpi prosessin aikaiset tapahtumat. Käytössä on myös loppukyselylomake, jolla arvioidaan prosessin vaikutuksia perheen hyvinvointiin ja liikkumiseen. Perhe saa lisäksi tietoa paikallisista matalan kynnyksen liikuntapalveluista ja -paikoista.

Kokonaisuudessaan neuvonnan kesto voi olla jopa 9–12 kuukautta ja se sisältää 6–9 tapaamiskertaa sekä yhteydenottoja niiden välissä. Kunnan liikuntaneuvojalla on terveydenhuollossa vastinpari, jolle hän voi ohjata perheen, mikäli ilmenee tarvetta muihin terveyspalveluihin.

Pilotti kehittyi vakiintuneeksi toiminnaksi

Pilotin tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä Seinäjoella voidaan jo puhua jatkuvasta ja laajenevasta toiminnasta. Perheliikuntaneuvonta on sisällytetty neuvoloiden terveydenhoitajien perehdytyskansioon, ja palvelu on laajentunut kouluterveydenhuoltoon. Myös fysioterapeutit ja varhaiskasvattajat ovat osoittaneet kiinnostuksensa palvelua kohtaan.

Edellä esitelty Seinäjoen toimintamalli kuvaa yhdenlaista tapaa ja mahdollisuutta toteuttaa perheille kohdennettua liikuntaneuvontaa. Erilaisista toteutustavoista riippumatta neuvonta räätälöidään aina perheen tarpeiden mukaisesti.

Koska kyseessä on uusi palvelu, on perheliikuntaneuvonnan prosessikuvauksia löydettävissä suhteellisen vähän. Liikkuvat-kokonaisuus ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes yhdessä monialaisen asiantuntija- ja kehittäjäverkoston kanssa jatkavat perheliikuntaneuvonnan edistämistyötä, jotta neuvontaa suunnittelevat, käynnistävät ja toteuttavat ammattilaiset saavat tukea työlleen.

Lisätietoa:

Lue lisää Seinäjoen perheliikuntaneuvonnasta

Tsekkaa Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset

Tutustu liikuntaneuvonta.fi -verkkosivustoon